Πίνακας θεμάτων της 15ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 30/5/2023

Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2023» 82/2023 2 Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Άργους Ορεστικού έτους 2023» 83/2023 3 Έγκριση του 2ου…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 16ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 30/5/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 62/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες (πυρασφάλεια) 2023 με διάρκεια σύμβασης έως 4 μήνες”. 113/2023 2 Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης. 114/2023 3 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών…

περισσότερα