Πίνακας θεμάτων της 17ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 7/6/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. 116/2023 2 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 117/2023 Ημερομηνία της  κατεπείγουσας  συνεδρίασης:  7/6/2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00. Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 5480/6-6-2023 του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους…

περισσότερα