Πίνακας θεμάτων της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 13/6/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης χώρου στο ΚΚΕ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης. 118/2023 2 Παραχώρηση χρήσης του σκοπευτηρίου Κωσταραζίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κωσταραζίου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης. 119/2023 3 Επικαιροποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου και του…

περισσότερα