Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Πέμπτη, 29/6/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 28 Ιουνίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  6535   Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη, 29 Ιουνίου  2023  και ώρα 11:00 σε…

περισσότερα