Πίνακας θεμάτων της 18ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε στις 29/6/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Ανάθεση εντολής σε νομικό. 102/2023 Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 29/6/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6535/28-6-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

περισσότερα