Πίνακας θεμάτων της 19ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 4/7/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2024» και καθορισμός του τρόπου και των όρων διενέργειας της. 103/2023 2…

περισσότερα