Ανακοίνωση – Δημόσια Πρόσκληση προς τους πολίτες που κατοικούν σε δομημένες περιοχές των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν με δασικές εκτάσεις

Ανακοίνωση – Δημόσια Πρόσκληση προς τους πολίτες που κατοικούν σε δομημένες περιοχές των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν με δασικές εκτάσεις Η Διεύθυνση   Διοικητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Άργους Ορεστικού, ενημερώνει ότι, μεταξύ των δράσεων που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών,…

περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝOΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 409.510,00€ με ΦΠΑ

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝOΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024″ προϋπολογισμού 409.510,00€ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.Χρηματοδότηση…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 11/7/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Πρόσληψη προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες. 145/2023 2 Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. 146/2023 Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 11/7/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ.. Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 7052/10-7-2023 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους…

περισσότερα