Πίνακας θεμάτων της 22ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 19/7/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 147/2023 Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 19/7/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ.. Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 7337/18-7-2023 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

περισσότερα