Πίνακας θεμάτων της 20ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε τη Δευτέρα 24/7/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023. 108/2023 Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 24/7/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 7533/24–72023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής…

περισσότερα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη Δευτέρα, 24/7/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 24 Ιουλίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  7533   Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:30σε κατεπείγουσα…

περισσότερα