Πίνακας θεμάτων της 23ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 24/7/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023. 148/2023 2 Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 13/6/2023, β) 23/6/2023, γ) 6/7/2023, δ) 11/7/2023 και ε) 19/7/2023. 149/2023 3 Χορήγηση οριακής προθεσμίας…

περισσότερα