Πίνακας θεμάτων της 26ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Άργους Ορεστικού». 175/2023 2 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση εργαστηρίων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού». 176/2023 3 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου…

περισσότερα