3η φάση διαμόρφωσης πεζοδρομίων στην Κοινότητα Μηλίτσας

ΣΑΤΑ

37.200 ΕΥΡΩ

Σε εξέλιξη είναι η 3η φάση διαμόρφωσης πεζοδρομίων στην Κοινότητα Μηλίτσας, προϋπολογισμού 37.200 €. Πρόκειται για εργασίες που έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2018 και φτάνουν μέχρι στιγμής τις 70.000 €.