ΑΓΡΟΚΑ Α.Ε.

Η AGROKA είναι μια πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1997. Σε αυτή μετέχει ο Δήμος Άργους Ορεστικού με ποσοστό 80% του μετοχικού κεφαλαίου. Σκοπός της είναι η συστηματική, οργανωμένη και ομαδική συγκέντρωση, διαλογή, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, συντήρηση, μεταφορά και διάθεση στην Ελλάδα και το εξωτερικό των Φασολιών “Γίγαντες-Ελέφαντες” Καστοριάς. Μετά από πολλές προσπάθειες, η εταιρεία κατάφερε να δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12/8/2003 με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1428/2003 η ονομασία «ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ – ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και να καταχωρηθεί στο μητρώο Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.). Είναι η μόνη πιστοποιημένη εταιρεία ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΓΙΓΑΝΤΕΣ – ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ στην Ελλάδα και μέσω αυτής  διασφαλίζεται η τήρηση των όρων και παραμέτρων της Ε.Ε.Διαθέτει σύγχρονο διαλογητήριο – συσκευαστήριο οσπρίων και είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που επιλέχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να συμμετάσχει πιλοτικά στο σύστημα Ιχνηλασιμότητας για τα Φασόλια Καστοριάς, το οποίο εγκαταστάθηκε και λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2467351301

E-mail: info@argosorestiko.gr