Ανακατασκευή και διαπλάτυνση υφιστάμενης δημοτικής οδού από ισόπεδο κόμβο Εθνικής οδού Δισπηλιού – Άργους Ορεστικού με δημοτική οδό προς οικισμό Αμπελοκήπων έως οικισμό Αμπελοκήπων και από θέση «Γέφυρα Γκιόλε» έως θέση «Κοιμητήρια Μηλίτσας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΕ ΤΟΥ TAP

500.000 ΕΥΡΩ

Το έργο αφορά, στην ανακατασκευή και διαπλάτυνση της υφιστάμενης δημοτικής οδού, που συνδέει την Εθνική οδό Δισπηλιού – Άργους Ορεστικού, με τον οικισμό Αμπελοκήπων και αποτελεί τον πρώτο κλάδο, της δημοτικής οδού από τη θέση “Γέφυρα Γκιόλε” έως τον οικισμό Μηλίτσας στην θέση “κοιμητήρια”, που αποτελεί τον δεύτερο κλάδο και τη διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου των δύο αυτών τμημάτων. Το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας επί της υφιστάμενης χάραξης της οδού, η κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος του πρώτου κλάδου με κρασπεδόρειθρα στην αριστερή πλευρά και ο καθαρισμός- αποκατάσταση των παρόδιων τάφρων στη δεξιά πλευρά. Τέλος προβλέπεται η εγκατάσταση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, καθώς και η εγκατάσταση οδοφωτισμού κατά μήκος του προτεινόμενου πεζοδρομίου.

Χρηματοδότηση: Δωρεά της εταιρίας TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP), στο πλαίσιο δέσμευσης της εταιρίας για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους.