Ανακοίνωση απαλλοτρίωσης

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προτίθεται να προβεί στην κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, που απαιτείται για την κατασκευή του έργου: “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ”. Η απαλλοτρίωση αφορά τμήμα της ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, με αριθμό 3555 της αναμόρφωσης του αγροκτήματος Άργους Ορεστικού και Κ.Α.Ε.Κ. 230070442002, συνολικού εμβαδού 4.552,80τ.μ., που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή, εντός της περιοχής με αριθμό 3 της Ζ.Ο.Ε.. Το προς απαλλοτρίωση τμήμα, όπως περιγράφεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού, με τα περιμετρικά στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9, είναι εμβαδού 963,54 τετραγωνικών μέτρων και συνορεύει ανατολικά και δυτικά με αγροτική οδό, νότια εν μέρει με ιδιοκτησία Δούμας Φρειδερίκης και Δούμα Κύρου και εν μέρει με ιδιοκτησία Φιλιάδου Μαρίας και Φιλιάδη Γεωργία και βόρεια με

την αυτή ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Ιωαννίδη. Εντός του προς απαλλοτρίωση τμήματος, υφίσταται το αντλιοστάσιο λυμάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, ενώ διέρχεται σε τμήμα του αγωγός λυμάτων…

Πατήστε εδώ για να δείτε όλη την ανακοίνωση.