Ανακοίνωση  για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  στη ΔΗΚΕΔΑΟ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άργους Ορεστικού

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.)  που εδρεύει στο Δήμο Άργους Ορεστικού.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική ανακοίνωση, το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ΣΟΧ 1-2022, το παράρτημα συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και το ειδικό παράρτημα Α1 απόδειξης χειρισμού Η/Υ.