Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2024 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού, που εδρεύει στο Άργος Ορεστικό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής αίτησης

Πατήστε εδώ για να δείτε το Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)