Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB-ΕΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού, που εδρεύει στο Άργος Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς.

Πατήστε στους κάτωθι συνδέσμους για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανακοίνωση ΣΧΟ 1/2022

Έντυπο αίτησης

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων