Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΣΟΧ 2/2022
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο ή λοιπές
αντικαταβολές με την ειδικότητα ΥΕ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/06/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 14/06/2022 στις 15:00 το μεσημέρι
είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή
είτε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ:
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 35 Τ.Κ.52200
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 2467351313

Πατήστε στους κάτωθι συνδέσμους για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022

Έντυπο αίτησης