ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του

Δήμου Άργους Ορεστικού, Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς», με Α/Α διαγωνισμού  195815 , μετατίθεται την 31-03-2023 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Άργους Ορεστικού