Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 
19/01/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Δισπηλιού, Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς)

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι μετά την θεώρηση και την υπ. αριθ. 5010/15-01-2021 (ΑΔΑ 6ΡΣΦΟΡ1Γ-ΡΥ3) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς στις 15-01-2021, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Δισπηλιού, Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης του Δήμου Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα δασικού χάρτη που αφορά στην ανωτέρω περιοχή, έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) με έδρα το γραφείο 9 της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς, Διοικητήριο (ημιώροφος), Τ.Κ. 52100 Καστοριά, τηλ. 24670/29707, τηλεομοιοτυπία 24670-22230, διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου (e-mail) : daskast@aphdp-dm.gov.gr,, όπου παρέχονται γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου Δασικού Χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 07:00 π.μ.-15:00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω της πανδημίας.

Για τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του “Ελληνικού Κτηματολογίου”, μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

Οι αντιρρήσεις αφορούν μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτημένου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 13η Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 2η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Ο ανωτέρω δασικός χάρτης είναι προσβάσιμος για τους πολίτες στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr).

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στo Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Καστοριάς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο τύπου (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΔΗ-ΔΜ

(για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

«Ελληνικό Κτηματολόγιο» Ν.Π.Δ.Δ.

Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας

Καστοριά

Δήμος Καστοριάς

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Καστοριάς

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Άργους Ορεστικού

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Άργους Ορεστικού

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμος Νεστορίου

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Κοζάνης

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Σερβίων

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Βελβεντού

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Εορδαίας

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Βοΐου

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Αμυνταίου

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Γρεβενών

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Κόνιτσας

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

ΔήμοΠρεσπών

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Δήμος Φλώρινας

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων του και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Επιμελητήριο Καστοριάς

(για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Τ.Ε.Ε. / Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας

Δικηγορικός  Σύλλογος Καστοριάς

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς

Ιερά Μητρόπολη Σισανίου & Σιατίστης

Διεύθυνση Δασών Φλώρινας

Διεύθυνση Δασών Κοζάνης

Διεύθυνση Δασών Γρεβενών

Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων

ΜΜΕ

Δημόσια Τηλεόραση ( press.ert3@ert.gr)

Ανεξάρτητο Διαδικτυακό Τόπο “Δασαρχείο”

dasarxeio@gmail.com