Αναβολή της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆργος Ορεστικό, 29 Φεβρουαρίου 2024.
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΑριθ. Πρωτ.: 2309
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό, Τ.Κ. 522 00ΠΡΟΣ:
Πληροφορίες: Πετρίδης ΠέτροςΑποδέκτες πίνακα διανομής.
Τηλέφωνο: 2467351328
Ηλεκτρον. Δ/νση: p.petridis@argosorestiko.gr

ΘΕΜΑ: «Αναβολή της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού»

ΣΧΕΤ.: «Η υπ’ αριθ. πρωτ. 1875/19-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/06.04.2011 (ΦΕΚ 661/20.04.2011 τεύχος Β’) «Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου», το γεγονός ότι ο Δήμαρχος στις 29/2/2024 θα απουσιάζει, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχει με τηλεδιάσκεψη στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού που είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 29/2/2024, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω ειδική συνεδρίαση θα αναβληθεί και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη,  5 Μαρτίου 2024 και ώρα 20:30 με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ζωντανή μετάδοση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής.
  2. Κανονισμός λειτουργίας και παραχώρησης δημοτικών χώρων.
  3. Οικονομικά αποτελέσματα Εμποροπανήγυρης και αξιοποίηση αυτών.
  4. Ενημέρωση για τη λειτουργία της ΑΓΡΟΚΑ Α.Ε.
  5. Ενημέρωση στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο για το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Άργους Ορεστικού.
  6. Ενημέρωση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις εργασίες στην κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα.
  7. Καλλιέργεια πηγών Λακκωμάτων.
  8. Επιβολή προστίμων σε αυτούς που καταστρέφουν του αγροτικούς δρόμους σε όλους τους οικισμούς της Κοινότητας.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα από τον ηλεκτρονικό φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Χατζηκυριακίδης