Αντιδήμαρχοι - Εντεταλμένοι

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού, με την υπ’ αρ. 654/2021 απόφασή του, όρισε     τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη «Προτεραιότητα στον Πολίτη» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Ορεστικού, με θητεία από 15/12/2021 μέχρι και 14/12/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβίβασε αρμοδιότητες ως εξής:

 

1) Στον κ. Παύλο Αντωνιάδη  μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.      την ευθύνη θεμάτων  παιδείας και αθλητισμού,

2.      την ευθύνη θεμάτων δημόσιας υγείας και υγιεινής,

3.      την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας,

4.      την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής πρόνοιας,

5.      την ευθύνη θεμάτων  εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων,

6.      την ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας του προγράμματος της δια βίου μάθησης του Δήμου,

7.      την καταγραφή θεμάτων  και  προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών,

8.      την ευθύνη της επικοινωνίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου και της συγκέντρωσης των προβλημάτων που αναφέρονται από αυτούς (για τα λοιπά θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος αμαξοστασίου).

2) Στον κ. Θωμά Τρυφόπουλο  μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.      την ευθύνη της εποπτείας του προσωπικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του,

2.      την έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορίου, λαϊκών αγορών και εμποροπανήγυρης,

3.      την ευθύνη λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου,

4.      την εποπτεία της διαδικασίας των προμηθειών και των υπηρεσιών του Δήμου.

Επίσης  στον κ. Θωμά Τρυφόπουλο μεταβιβάζει τις  κατά τόπον αρμοδιότητες Αντιδημάρχου  στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη.

3) Στον  κ. Ευάγγελο Βασιλειάδη  μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

                         1.        την ευθύνη θεμάτων πολιτικής προστασίας,

                         2.        την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν την αγροτική, κτηνοτροφική ανάπτυξη και του ευρύτερου πρωτογενή τομέα και των υποδομών αυτού,

                         3.        την ευθύνη  θεμάτων περιβάλλοντος,

                         4.        την ευθύνη  θεμάτων επιχειρηματικότητας,

                         5.        την ευθύνη  θεμάτων γουνοποιίας και των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων,

                         6.        την ευθύνη όλων των δασικών θεμάτων.

4)Στον κ. Σωτήριο Μπουτσιάδη  μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

                       1.          την ευθύνη λειτουργίας τμήματος του Αμαξοστασίου του Δήμου (ειδικότερα του γραφείου κίνησης),

                       2.          την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου,

                       3.          την ευθύνη λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών οδών,

                       4.          την ευθύνη λειτουργίας της αποκομιδής απορριμμάτων και τη μέριμνα για την καθαριότητα των οδών,

                       5.          την ευθύνη θεμάτων αγροτικής  οδοποιίας,

                       6.          την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου,

                       7.          την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

                       8.          την ευθύνη συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού  χώρων πρασίνου και αλσύλλιων,

                       9.          την ευθύνη θεμάτων ανακύκλωσης,

                   10.          την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου,

                   11.          την ευθύνη αποχιονισμού των οδών οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου.

5) Στην κα Στυλιανή Μουτζίκη  (άμισθη Αντιδήμαρχος) μεταβιβάζει τις εξής καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.      την ευθύνη θεμάτων πολιτισμού,

2.      την ευθύνη θεμάτων τουρισμού,

3.      την ευθύνη της επικοινωνίας με πολιτιστικούς συλλόγους, οργανώσεις, και φορείς.