Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς πόλης Άργους Ορεστικού

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»

4.032.258 ΕΥΡΩ

Την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και των αγωγών μεταφοράς της πόλης του Άργους Ορεστικού εξασφάλισε ο Δήμος με την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με προϋπολογισμό σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που αναμένεται επιλύσει οριστικά τα χρόνια προβλήματα του υπάρχοντος δικτύου και να αναβαθμίσει αισθητά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης. Έρχεται να συμπληρώσει το έργο «Εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού» που έχει ολοκληρωθεί με προϋπολογισμό 1.880.000 ευρώ περίπου κι έχει ήδη ορατά οφέλη.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

  • την αντικατάσταση του παλαιού αγωγού τροφοδοσίας (από τις κεντρικές δεξαμενές στο Μαύρο Βουνό, οι οποίες είναι σε φάση αντικατάστασης από χρηματοδότηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι») με νέο αγωγό συνολικού μήκους 2.963,46 μέτρων
  • την κατασκευή 2 υποδικτύων ύδρευσης χαμηλής και υψηλής ζώνης, συνολικού μήκους 45.053,62 μέτρων.
  • την τοποθέτηση 47 φρεατίων ελέγχου με τον απαραίτητο εξοπλισμό (δικλείδες ελέγχου, δικλείδες εκκένωσης, αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας) κατά μήκος των δύο υποδικτύων
  • την κατασκευή 39 στομίων πυρόσβεσης για κάλυψη των κινδύνων από πυρκαγιές, καθώς και την τοποθέτηση μανόμετρων ελέγχου της πίεσης σε χαρακτηριστικές θέσεις των δικτύων των δύο ζωνών για έλεγχο των συνθηκών λειτουργίας του δικτύου.
  • τον σχεδιασμό του δικτύου δευτερευόντων αγωγών διανομής σύνδεσης στο κεντρικό δίκτυο μέσω διάταξης Ειδικού Χειρισμού Δικλείδων (τοποθέτηση 109 διατάξεων ειδικού χειρισμού – τοποθέτηση 50 διατάξεων καθαρισμού και τοποθέτηση 8 μετρητών και 3.500 αναμονών).

Πρόκειται για μια ακόμη μεθοδική και στοχευμένη προσπάθεια της δημοτικής αρχής, η οποία έρχεται να εκσυγχρονίσει τις υποδομές ύδρευσης της πόλης και να βελτιώσει ριζικά την καθημερινότητα των δημοτών.