Πίνακας θεμάτων της 18ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 Θέματα που συζητήθηκαν  στην ειδική  συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης τη Δευτέρα, 1/7/2024 και ώρα 9:00 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ 1 Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διοργάνωσης του Baja που έλαβε χώρα στον Δήμο Άργους Ορεστικού 2 Ζωντανή μετάδοση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 17ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 Θέματα που συζητήθηκαν  και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης τη Δευτέρα, 1/7/2024 και ώρα 8:15 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου και της ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε. 93/2024 2 Σύνδεση POS με τραπεζικό

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 16ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν  και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης την Παρασκευή, 14/6/2024 και ώρα 8:30 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Αναμόρφωση οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου για το έτος 2024. 90/2024 2 Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 15ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 Θέματα που συζητήθηκαν  και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού που έγινε δια περιφοράς την Πέμπτη, 6/6/2024 και ώρα 11 π.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης του αύλειου χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 14ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν  και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης την Τρίτη, 28/5/2024 και ώρα 20:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης του skate park στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης Άργους Ορεστικού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης. 68/2024 2 Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 12ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν  και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού που έγινε δια περιφοράς τη Δευτέρα, 29/4/2024 από τις 11:00 π.μ. έως τις 12:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 11ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, 10/4/2024 στις 20:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής αιτήματος  στη Δ/νση Δασών  Καστοριάς για την έγκριση υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Γέρμα. 51/2024 2 Παραχώρηση

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 10ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, 3/4/2024 από τις 11:00 έως τις 12:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Επικαιροποίηση νομιμοποιήσεων για τις συναλλαγές του Δήμου με τα πιστωτικά ιδρύματα. 48/2024 2 Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 9ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, 27/3/2024 από τις 11:00 έως τις 12:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων. 47/2024

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 8ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη, 14/3/2024 από τις 11:00 έως τις 12:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου Άργους Ορεστικού. 45/2024 2 Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού για

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 7ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης την Τρίτη, 5/3/2024 στις 20:30. Α/Α ΘΕΜΑ 1 Ζωντανή μετάδοση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. 2 Κανονισμός λειτουργίας και παραχώρησης δημοτικών χώρων. 3 Οικονομικά αποτελέσματα Εμποροπανήγυρης και αξιοποίηση αυτών. 4 Ενημέρωση για

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 6ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5/3/2024 στις 20:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Χορήγηση καυσόξυλων και ειδών διαβίωσης στις ευπαθείς ομάδες. 42/2024 2 Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Σχολείου Άργους

Περισσότερα »