Πίνακας θεμάτων της 5ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 27/2/2024 στις 20:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Λήψη απόφασης για την άσκηση η μη του δικαιώματος του Δήμου για τον διορισμό δύο δημοτικών συμβούλων ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αγροτικής

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 4ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε τη Δευτέρα, 12/2/2024 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξης 12:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού για την πραγματοποίηση μουσικής παράστασης. 18/2024 2 Παραχώρηση χρήσης του  Πνευματικού

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 3ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη, 1/2/2024 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. και λήξης 12:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Άργους Ορεστικού και του Ανοιχτού Γηπέδου Άργους Ορεστικού. 16/2024 2 Τροποποίηση της υπ’

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 2ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε τη Δευτέρα, 22/1/2024 στις 7:30 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 01/01/2024 – 31/12/2028. 1/2024 2 Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 39ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή, 29/12/2023 στις 11 π.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΕΛ Άργους Ορεστικού». 277/2023 2 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Ανακατασκευή Δημοτικού Σχολείου

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 37ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε τη Δευτέρα, 18/12/2023 στις 19:30. /Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου για το οικονομικό έτος 2024. 256/2023

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 38ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε τη Δευτέρα, 18/12/2023 στις 20:30. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 55-67 ετών καθώς και 67-74 ετών της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.). 257/2023 2 Επικύρωση πρακτικών

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 36ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη, 21/11/2023 στις 20:30. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού. 230/2023 2 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 35ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη, 9/11/2023 στις 14:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου  – Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Άργους Ορεστικού. 229/2023

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 34ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, 1/11/2023 στις 11:00. 1 Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Άργους Ορεστικού, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ) για την υλοποίηση

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 33ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή, 27/10/2023 στις 20:30. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 19/9/2023, β) 29/9/2023 και γ) 19/10/2023. 220/2023 2 Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού)

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 32ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη, 19/10/2023 στις 11:00. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 218/2023 2 Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων. 219/2023

Περισσότερα »