Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στον Δήμο Άργους Ορεστικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1Ν. 4440/2016

Ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού στις 17/08/2021 αποφάσισε (με την υπ’ αρ. 394/2021 απόφαση) τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής του άρθρ. 7 του Ν.4440/2016 για την αξιολόγηση των υποψηφίων που αιτήθηκαν μετάταξη για την κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του Α΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021 η οποία αποτελείται από: Α

Περισσότερα »

Ορισμός Συντονιστών για τη διαχείριση κρουσμάτων covid-19 στις υπηρεσίες του Δήμου Άργους Ορεστικού»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Με την υπ’ αρ. 224/2021 απόφασή του όρισε  τους: Συντονιστή διαχείρισης COVID-19 του Δήμου Άργους Ορεστικού Συντονιστή διαχείρισης COVID-19 στον 1ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Άργους Ορεστικού Συντονιστή διαχείρισης COVID-19 στον 2ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Άργους Ορεστικού Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

Περισσότερα »

Απόφαση 688/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άργος Ορεστικό, 19 Οκτωβρίου 2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 9103 ΑΠΟΦΑΣΗ 688/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικατα­στάθηκε από την παρ.1 του

Περισσότερα »

Απόφαση 647/2020 δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άργος Ορεστικό, 09 Οκτωβρίου 2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 8785 ΑΠΟΦΑΣΗ 647/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικατα­στάθηκε από την παρ.1 του

Περισσότερα »

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και δομών του Δήμου Άργους Ορεστικού στις 28 Φεβρουαρίου 2020

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και δομών του Δήμου Άργους Ορεστικού στις 28 Φεβρουαρίου 2020» ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη Το γενικότερο κλίμα που δημιουργήθηκε λόγω της έξαρσης του ιού Covid-19 (κορονοϊός) και τις έντονες ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του

Περισσότερα »

Oρισμός των Αντιδημάρχων με θητεία από 08-09-2019 έως και 09-10-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  ……………………………………………………………………………. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΆργος Ορεστικό, 08 Σεπτεμβρίου 2019Αρ. Πρωτ.: οικ. 8036 ΑΠΟΦΑΣΗ 750/2019Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 1,β) του άρθρου 58 παρ. 1γ, γ) του άρθρου 59 αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου,δ) του άρ. 74 όπως αντικαταστάθηκε

Περισσότερα »