Πίνακας θεμάτων της 35ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Πέμπτη, 28/12/2023 στις 2 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του 2ου πρακτικού της δημοπράτησης του έργου:«Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 286.145,60 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 173/2023 2 Έγκριση του

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 34ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Παρασκευή, 8/12/2023 στις 2 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων στον Κ.Α. «Έξοδα εκδηλώσεων τμήματος Προσχολικής Αγωγής». 164/2023 2 Έγκριση του 3ο πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου)

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 33ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του 1ου πρακτικού (αξιολόγησης προσφορών) της δημοπράτησης του έργου:«Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού». 161/2023 2 Ανάθεση εντολής σε νομικό. 162/2023 3 Έγκριση του 2ου πρακτικού (αξιολόγησης προσφορών και αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) της δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 32ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε τη Δευτέρα, 13/11/2023 στις 14 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του 2ου πρακτικού (ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 31ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 2/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11765/1-11-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων του Κ.Α. 00.6433.001«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών». 152/2023

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 30ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Δευτέρα, 30/10/2023 στις 2 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου από το Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021 -2027, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 4 της

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 29ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Τρίτη, 17/10/2023 στις 14 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5093171,

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 28ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Παρασκευή, 6/10/2023 στις 14 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 27ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Δευτέρα, 25/9/2023 στις 14 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του 2ου και του 3ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 26ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Πέμπτη, 14/9/2023 στις 11 π.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγγραφες απόψεις του Δήμου Άργους Ορεστικού επί της προσφυγής με αριθ. ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1357/8-9-2023 του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.», που

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 25ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Τρίτη, 12/9/2023. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση των πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση του χώρου λειτουργίας του Λούνα Παρκ για την εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού έτους 2023. 125/2023 2 Εξειδίκευση πίστωσης για

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της 24ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού» στο πλαίσιο της με κωδικό 11 πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” με τίτλο «Ενίσχυση δομών Παροχής Κοινωνικών

Περισσότερα »