Πίνακας θεμάτων της από 18/01/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 18/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00   π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 319/14-01-2022 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 1/2022 2 Έγκριση 1ης  παράτασης της συνολικής

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 28/12/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 47/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 28/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11996/24-12-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση της αριθ. 43/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. με

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 22/12/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 22/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00   π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11747/17-12-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του  απολογισμού και προέλεγχος του  ισολογισμού καθώς και των

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 20/12/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 20/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00   π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11748/17-12-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Ανάθεση εντολής σε νομικό. 255/2021 Η τοιχοκόλληση έγινε την Δευτέρα

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 17/12/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 17/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11479/13-12-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού οικ. έτους 2022.

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 14/12/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 14/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00   π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11390/10-12-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (κατακύρωση) του έργου:

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 7/12/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 7/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30  Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11097/07-12-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση  του προϋπολογισμού

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 1/12/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 1/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30  Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10821/01-12-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών. 236/2021

Περισσότερα »

Πίνακας θεμάτων της από 25/11/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 25/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30  π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10433/19-11-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη  εξόδων του  Κ.Α. 00.6433.001 «Τιμητικές

Περισσότερα »

Πίνακας Θεμάτων της από 10/11/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 10/11/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10099/10-11-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Ακύρωση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ

Περισσότερα »

Πίνακας Θεμάτων της από 9/11/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 9/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9924/5-11-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση ή μη της με αριθμό 11/2021 μελέτης με τίτλο

Περισσότερα »

Πίνακας Θεμάτων της από 29/10/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37/2021 Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 29/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9495/25-10-2021 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Περί έγκρισης ή μη της πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι στον Δήμο Άργους

Περισσότερα »