Αποκατάσταση αρδευτικών γηπέδων Δημοτικών Διαμερισμάτων

ΣΑΤΑ

50.000 ΕΥΡΩ

Αποκατάσταση αρδευτικών γηπέδων Δημοτικών Διαμερισμάτων