Αποτελέσματα αναλύσεων νερού από τις 22-8-2023 (Β’ ΜΕΡΟΣ)

-η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 12:55 μ.μ.

-αφορά δείγμα νερού από δίκτυo Άργους Ορεστικού

-έγιναν αναλύσεις ομάδας Β