Αποτελέσματα αναλύσεων νερού από τις 25/07/2022

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από δείγματα που ελήφθησαν στις 11/07/2022 από τους οικισμούς:

Βράχος,

Λάγκα,

Νίκη,

Πετροπουλάκι,

Μελάνθιο,

Σπήλαια,

Κρύα Νερά,

Λακκώματα και

Λαχανόκηποι.