Αποτελέσματα αναλύσεων νερού από τις 28-03-2023

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από δείγματα που ελήφθησαν στις 20-3-2023 από όλους τους οικισμούς της Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη

-η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από 12:15μ.μ. έως 13:10

-αφορά δείγματα νερού από τα δίκτυα οικισμών Ι. Δραγούμη

-έγιναν αναλύσεις ομάδας A