Αποτελέσματα αναλύσεων νερού από τις 5-6-2023

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από δείγματα που ελήφθησαν στις 5-6-2023 από οικισμούς της Δ.Ε. Ίωνος Δραγούμη (Αμπελόκηποι, Βογατσικό, Γέρμας, Κωσταράζι, Μηλίτσα).,

-η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από 11:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ.

-αφορά δείγματα νερού από το δίκτυο οικισμών Ι. Δραγούμη

-έγιναν αναλύσεις ομάδας A