Αποτελέσματα αναλύσεων νερού σε οικισμούς του Δήμου στις 22/03/2022

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από δείγματα που ελήφθησαν από τον Γέρμα, το Βογατσικό, το Κωσταράζι, τη Μηλίτσα και τους Αμπελόκηπους στις 22/03/2022.