Αποτελέσματα αναλύσεων νερού στις 12/10/2021 σε οικισμούς του Δήμου

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού από δείγματα που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Βράχος, Λάγκα, Μελάνθιο, Νίκη, Πετροπουλάκι, Σπήλαια στις 12/10/2021.