Πίνακας θεμάτων της 34ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Παρασκευή, 8/12/2023 στις 2 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων στον Κ.Α. «Έξοδα εκδηλώσεων τμήματος Προσχολικής Αγωγής». 164/2023 2 Έγκριση του 3ο πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου)…

περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής για την Παρασκευή 8/12/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 1 Δεκεμβρίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  12912 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου2023 και ώρα 2 μ.μ. σε τακτική…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 33ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του 1ου πρακτικού (αξιολόγησης προσφορών) της δημοπράτησης του έργου:«Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού». 161/2023 2 Ανάθεση εντολής σε νομικό. 162/2023 3 Έγκριση του 2ου πρακτικού (αξιολόγησης προσφορών και αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) της δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας…

περισσότερα

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής – 1/12/2023

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ ……………………………………………………………………… Άργος Ορεστικό, 30 Νοεμβρίου 2023. Αρ.  Πρωτ.:  12858 Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού Π ρ ό σ κ λ η σ η Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023  και ώρα 11 π.μ. σε…

περισσότερα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ο Αντιδήμαρχος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Άργους Ορεστικού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. ———————————————————————————————————————————————————————– Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο…

περισσότερα

Ψήφισμα για τις συμβάσεις ΙΔΟΧ των 1047 εργαζομένων στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Ορεστικού κατά την τακτική συνεδρίαση του που έγινε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023, υιοθέτησε ψήφισμα αναφορικά με τη μη ύπαρξη επίσημης τοποθέτησης για την ανανέωση ή μη των συμβάσεων ΙΔΟΧ των 1047 εργαζομένων στις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ. Το ψήφισμα αναφέρει: «Για την αντιμετώπιση…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 36ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη, 21/11/2023 στις 20:30. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ.   Απόφασης 1 Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Άργους Ορεστικού. 230/2023 2 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας…

περισσότερα

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις 21/11/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άργος Ορεστικό, 17 Νοεμβρίου 2023. ΔΗΜΟΣ  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ          Αριθμ. Πρωτ: 12353 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό,  ΠΡΟΣ: Τ.Κ. 522 00 Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί…

περισσότερα

Πίνακας θεμάτων της 32ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε τη Δευτέρα, 13/11/2023 στις 14 μ.μ. Α/Α ΘΕΜΑ Αρ. Απόφασης 1 Έγκριση του 2ου πρακτικού (ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο…

περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Άργος Ορεστικό 08/11/2023 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.:12011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητηρίου 35 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας: 52200 Άργος Ορεστικό ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τηλέφωνο: 2467351301 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ε-mail: info@argosorestiko.gr ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού να…

περισσότερα