Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού

Τακτικά Μέλη – Αναπληρωματικά Μέλη (αντίστοιχα)
1 Φιλιάδης Στέργιος (Βραγγάλα Αλεξάνδρα )
2 Αντωνιάδης Παύλος (Τόλκος Ζήσης )
3 Ζιώγα Αικατερίνη (Μαυραντζάς Δημήτριος)
4 Σιδοπούλου Αικατερίνη (Μπελονάκη Αφροδίτη)
Μπουτσιάδης Σωτήριος (Χαρισίου Κωνσταντίνος)
6 Αδάμ Διαμαντής (Χαριζόπουλος Βίκτωρας)
7 Καραγιαννίδου Δέσποινα (Δόλλας Νικόλαος)
8 Σκουμή Αλεξάνδρα (Τοτονίδης Παύλος)
9 Δατσιάδης Γρηγόριος (εκπαιδευτικός)
Παπαδοπούλου Μαρία (εκπαιδευτικός)
10 Κουτλεμάνη Αθανασία (εκπαιδευτικός)
Κοτσάνη Αθηνά (εκπαιδευτικός)
11 Δολλας Νικόλαος (εκπαιδευτικός)
Κολοβού Μαρίνα (εκπαιδευτικός)
12 Αντωνιάδης Νικόλαος (εκπαιδευτικός)
Μωϋσίδου Αλεξάνδρα (εκπαιδευτικός)
13 Παπαδόπουλος Γεώργιος (εκπαιδευτικός)
Κύρου Κωνσταντίνος (εκπαιδευτικός)
14 Κύρου Κωνσταντίνος (εκπρόσωπος συλλ. Γονέων – κηδεμόνων)
Μπάρδος Λεωνίδας (εκπρόσωπος συλλ. Γονέων – κηδεμόνων)
15 Κουρίλα Αλέξανδρος του Κώστα (εκπρόσωπος μαθητών)
Άβντο Έλιο του Ιλίρ (εκπρόσωπος μαθητών)
Πρόεδρος του Δ.Σ. ο κ. Φιλιάδης Στέργιος.
Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ο κ. Αντωνιάδης Παύλος ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.