Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού

Τακτικά Μέλη: 

1. Μπάκα Χριστίνα, Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας, Πρόεδρος

2. Φιλιάδης Στέργιος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας,

3. Μπελονάκη Αφροδίτη, Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας,

4. Αντωνιάδης Παύλος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας,

5. Χατζηκυριακίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας,

6. Κανδύλης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας,

7. Γκαλίτσας Μηνάς, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας,

8. Γραμμένου Γιαννούλα, Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας,

9. Δατσιάδης Γρηγόριος, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού,

10. Μωυσίδου Αλεξάνδρα, Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Άργους Ορεστικού,

11. Τσαμπαλάς Αλέξανδρος, Διευθυντής του Γυμνασίου Βογατσικού, κ. 

12. Κάκος Αθανάσιος, Διευθυντής ΓΕΛ Άργους Ορεστικού,

13. Λιβανίδης Ιωάννης, Διευθυντής ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού,

14. Νάτσιου Μαρία, Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων Άργους Ορεστικού,

15. Μπίζογλου Θεόδωρος, Εκπρόσωπος μαθητικών κοινοτήτων