Διακήρυξη Διεθνούς Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων – Εξοπλισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Μηχανημάτων – Εξοπλισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτων αναγκών του Δήμου Άργους Ορεστικού» εκτιμώμενης αξίας προϋπολογισμού 392.300,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Πατήστε εδώ να δείτε τα περιεχόμενα του φακέλου του διαγωνισμού