Διακήρυξη Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 και 12m3».

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 και 12m3»,υποέργο 2 της Πράξης «Σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Άργους Ορεστικού» εκτιμώμενης αξίας 233.300,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Πατήστε εδώ να δείτε τα περιεχόμενα του φακέλου του διαγωνισμού