Διακήρυξη δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού»

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού» εκτιμώμενης αξίας προϋπολογισμού 1.267.366,90 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Πατήστε εδώ να δείτε τα περιεχόμενα του φακέλου του διαγωνισμού