ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “Οδοφωτισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου Άργους Ορεστικού, αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας”

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια: Οδοφωτισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου Άργους Ορεστικού, αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας” με προϋπολογισμό 3.707.622,50€ Ευρώ (προ Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες σύμφωνα με τους κωδικούς cpv που περιλαμβάνονται:

– Φωτιστικά οδών

– Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων

– Προβολείς φωτισμού

– Βραχίονες φωτιστικών

– Στύλοι φωτισμού

– Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική περίληψη διακήρυξης και εδώ για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.