Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πόλης Άργους Ορεστικού

Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη

2.000.000 ΕΥΡΩ

Το έργο αφορούσε στην ανάπλαση επτά περιοχών εντός του σχεδίου πόλεως του Άργους Ορεστικού.

  1. ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ264

Κατασκευάστηκαν δύο γηπέδα καλαθοσφαίρισης και η διαμόρφωση του χώρου γύρω από αυτά, περιλαμβανόμενης της δημιουργίας κερκίδων.

  1. ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Αποτελούνταν από δύο χώρους. Στον πρώτο χώρο, έγινε πλακόστρωση με βοτσαλόπλακες από την πλευρά του δρόμου, ενώ από την άλλη επίστρωση με γρανιτικούς

κυβόλιθους. Μεταξύ των παραπάνω πλακοστρώσεων παρεμβάλλονται χώροι στάσης και πρασίνου.

Στο δεύτερο χώρο κατασκευάστηκε περιμετρικά πεζοδρόμιο επιστρωμένο με βοτσαλόπλακες. Δημιουργήθηκε καθιστικός χώρος ενώ ο υπόλοιπος φυτεύθηκε με χλοοτάπητα.

  1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ

Κατασκευάστηκε γηπέδο ποδοσφαίρου 5×5, το οποίο επιστρώθηκε με τεχνητό χλοοτάπητα. Στο δυτικό τμήμα δημιουργήθηκε υπαίθριος οργανωμένος χώρος στάθμευσης.

  1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Γ169 & Γ157

Ο χώρος βρίσκεται στην επέκταση του Άργους Ορεστικού και διαμορφώθηκε σε πλατεία.

  1. ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΚΑΛΚΗΣ»

Κατασκευάστηκε πλατεία με χώρους πρασίνου, καθιστικούς χώρους και παιδική χαρά.

  1. ΠΡΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Έγινε διαμόρφωση των πρανών και διαμόρφωση του χώρου γύρω από αυτά.

  1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Ο.Τ. 38β, 38γ και Ο.Τ. 37α

Στο ΟΤ 37Α διαμορφώθηκε ο κοινοχρήστος χώρος με παρτέρια, καθιστικά, φωτιστικά και δημιουργήθηκε πεζοδρόμος με σκαλόδρομο.

Στο ΟΤ 38 Β έγινε ο καθαρισμός, η εξομάλυνση και η φύτευση του πρανούς, η κατασκευή πεζοδρομίων γύρωθε καθώς και ενός σκαλόδρομου.

Στο ΟΤ 38 Γ έγινε πλήρης ανακατασκευή της παιδικής χαράς.

Παράλληλα έγιναν εργασίες παραλλαγής των δικτύων και ηλεκτροδοτήσεις pillar σε περιοχές των χώρων διαμόρφωσης.