Διαμόρφωση κόμβου εισόδου στον οικισμό Κωσταραζίου

Στη διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου στην είσοδο του οικισμού Κωσταραζίου προχωρά ο Δήμος Άργους Ορεστικού, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της υφιστάμενης κυκλοφοριακής οργάνωσης και της οδικής ασφάλειας, τόσο για τους διερχόμενους πεζούς, όσο και για τα διερχόμενα οχήματα.

Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και αφορούν σε:

  • Διαπλατύνσεις των υφιστάμενων πεζοδρομίων
  • Μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ, όπου απαιτηθεί
  • Κατασκευή επιφανειών φύτευσης
  • Τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης

Με τις παρεμβάσεις αυτές βελτιώνεται η γεωμετρία της υφιστάμενης διασταύρωσης με τη χρήση σταθερών πλατών οδοστρώματος και η κίνηση των πεζών μέσω νέων διαβάσεων, προσφέροντας λειτουργική αναβάθμιση και αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.