Διαμόρφωση πηγών Αρμενοχωρίου

Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013

230.030 ΕΥΡΩ

Διαμόρφωση πηγών Αρμενοχωρίου από τη Δημοτική Οδό Άργους Ορεστικού έως τις πηγές Αρμενοχωρίου.