Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προσχολικής Αγωγής

ΤΜΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠροϊστάμενοςΘωμάς Σπυρόπουλος2467351304