Στο Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» συμμετέχει ο Δήμος Άργους Ορεστικού σε μια προσπάθεια περαιτέρω ανάδειξης και προώθησης των ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΓΙΓΑΝΤΕΣ – ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, προϊόν που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) λόγω των διατροφικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών που το καθιστούν μοναδικό.

Πρόκειται για μια εταιρική σχέση που σχηματίστηκε από Αναπτυξιακές Εταιρίες της Ελλάδας σε συνεργασία με Δήμους, Πανεπιστημιακά ερευνητικά Ιδρύματα και επαγγελματικούς φορείς στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER, που σκοπό έχει την υλοποίηση δράσεων για την ανάδειξη και προώθηση της γαστρονομικής μας παράδοσης, με τοπικά προϊόντα και πιάτα που διαθέτουν φήμη και ευθεία σύνδεση με τις περιοχές παραγωγής.

Απώτερος στόχος αυτών των δράσεων είναι η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, του πολιτισμού και του τουρισμού με την εκπροσώπηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό όλων των περιοχών που διαθέτουν αναγνωρισμένα (Π.Γ.Ε., Π.Ο.Π.), φημισμένα και ποιοτικά προϊόντα.