ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ ΤΗΝ 10-08-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛ.Γ.Α.

Καλούνται οι παραγωγοί των Κοινοτήτων Άργους Ορεστικού, Αμμουδάρας, Διαλεκτού και Σπήλιου, των οποίων η καλλιέργεια φασολιών, υπέστη ζημίες από τον καύσωνα την 10-08-2021, να προσέρχονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέα Δόσα, προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις ζημιάς.

Οι δηλώσεις ζημιάς αφορούν την ανωτέρω καλλιέργεια των Κοινοτήτων Άργους Ορεστικού, Αμμουδάρας, Διαλεκτού και Σπήλιου.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ζημιάς είναι η Τετάρτη 25  Αυγούστου 2021 (25-08-2021).

Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Δήλωση Καλλιέργειας ΕΛ.Γ.Α. 2021, στην οποία όμως να είναι δηλωμένα τα αγροτεμάχια με τις ζημιωμένες καλλιέργειες,
  2. Ταυτότητα,
  3. Βιβλιάριο τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. των Κοινοτήτων Άργους Ορεστικού, Αμμουδάρας, Διαλεκτού και Σπήλιου, κ. Ανδρέα Δόσα (τηλ. 2467351327).