Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για την προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ………………………………………………………………………………………………..Άργος Ορεστικό 27-5-2021ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ……………………………………………………………………………………………Αρ. Πρωτ.: 4426
……………………………………………………………………………………………………………………………..Προς:………………………………………………………………………………………………..Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών…………………………………………………………………………………………….(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού)ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για την προστασία των σημείων υδροληψίας ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 249.649,39Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, την μελέτη «Εκπόνηση Ειδικής Υδρογεωλογικής Μελέτης για την προστασία των σημείων υδροληψίας  ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Άργους Ορεστικού», με προϋπολογισμό 249.649,39Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: α). κατηγορίας 20 : Γεωλογικές Μελέτες & Έρευνες και β). κατηγορίας 13 : Μελέτες Υδραυλικών Έργων.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.10.

Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΑΟ  Δισλής ΒασίλειοςΠολιτικός Μηχανικός 

 Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΑΟ  Δισλής ΒασίλειοςΠολιτικός Μηχανικός