Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ………………………………………………………………………………………………..Άργος Ορεστικό 27-5-2021ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ……………………………………………………………………………………………Αρ. Πρωτ.: 4425
……………………………………………………………………………………………………………………………..Προς:………………………………………………………………………………………………..Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών…………………………………………………………………………………………….(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού)

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 198.782,69 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, την μελέτη «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», με προϋπολογισμό 198.782,69 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: α). κατηγορίας 13 : Μελέτες Υδραυλικών Έργων  β). κατηγορίας 20 : Γεωλογικές Μελέτες & Έρευνες και γ) κατηγορίας 27 : Περιβαλλοντικές Μελέτες.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.10.

 Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΑΟ  Δισλής ΒασίλειοςΠολιτικός Μηχανικός