Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Άργος Ορεστικό 25-5-2021
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
Αρ. Πρωτ.: 4389
Προς: Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού)

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΥΣ    ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 3.630.000,00Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού προτίθεται να δημοπρατήσει με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, την κατασκευή του έργου «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ», με προϋπολογισμό 2.927.419,35 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α). ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  και β). ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Το έργο θα εκτελεστεί στον οικισμό Άργους Ορεστικού, στο Δήμο Άργους Ορεστικού του νομού Καστοριάς.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 221 παρ.10.

 Ο Προϊστάμενος ΤΥΔΑΟ  Δισλής ΒασίλειοςΠολιτικός Μηχανικός