Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

1. Μπελονάκη Αφροδίτη (Πρόεδρος)

2. Κυβεντίδου Ελένη (Εκπρόσωπος της ένωσης γονέων των μαθητών) τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό μέλος κ. Σωφρονίδου Παρασκευή (Εκπρόσωπος της ένωσης γονέων των μαθητών)

3. Οικονομίδης Λεωνίδας (Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου ) (Εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Νομού Καστοριάς) ως τακτικό μέλος .Τον κ. Αναστάσιο Ξανθόπουλο (Δ/ντή του 1 ου Δημοτικού Σχολείου ΄Αργους Ορεστικού ) (Εκπρόσωπος Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε. Νομού Καστοριάς) ως αναπληρωματικό μέλος.

4. Κάκος Αθανάσιος (Διευθυντής του ΓΕΛ ΄Αργους Ορεστικού) Την κ. Μωυσίδου Αλεξάνδρα (Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου ΄Αργους Ορεστικού) ως αναπληρωματικό μέλος.

5. Νατσούλη Aγνή (Εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων) . στ. Παρίσσης Σπυρίδων (Εκπρόσωπος Ένωσης λειτουργών Μέσης Εκπ/σης Π.Ε. Καστοριάς) ως τακτικό μέλος. Τον κ. Βιτούλα Ανδρέα (Εκπρόσωπος Ένωσης λειτουργών Μέσης Εκπ/σης Π.Ε. Καστοριάς) ως αναπληρωματικό μέλος.

6. Καραμανίδης Βασίλειος (Διευθυντή του 3 ου Δημοτικού Σχολείου ) ως τακτικό μέλος . Τον κ. Σμπόνια Βασίλειο (Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Κωσταραζίου ) ως αναπληρωματικό μέλος. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Ζήση ΄Ολγα υπάλληλος του Δήμου